Общи условия

1.      Ако посещавате и използвате уеб сайта www.zavesi.bg, Вие заявявате, че приемате и сте съгласни с настоящите общи условия.

2.      zavesi.bg е онлайн магазин за продажба на текстил и текстилни изделия.

3.      zavesi.bg е собственост на фирма „ЗАВЕСИ БГ” ООД

4.      Онлайн продажбата на стоки се нарича „договор от разстояние.” Той се сключва между ползвателите на сайта (наричани Потребители) от една страна и „ЗАВЕСИ БГ” ООД (наричан www.zavesi.bg) от друга страна. Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние.

5.      Всички цени посочени в сайта са с включен данък добавена стойност (ДДС).

6.      В цената не е включена сумата за доставка.

7.      Договорът за поръчка се счита за сключен след коректно направена поръчка.

8.      Zavesi.bg няма право да променя цената на стоката след направена поръчка.

9.      При попълване на неверни данни – адрес, телефон zavesi.bg не се задължава да изпълни поръчката.

10.  След получаване на поръчката, в рамките на 24 часа, zavesi.bg се свързва с клиента за потвърждение на поръчката.

11.  Zavesi.bg не носи отговорност за пропуски в информацията за дадени стоки, свързани с наличност или спецификации предоставени от производителя.

12.  Zavesi.bg не гарантира наличността на всички продукти.

13.  Ако продуктът не може да бъде доставен поради липса на наличност или друга причина zavesi.bg се задължава да уведоми Потребителя в рамките на 24ч

14.  Снимките представят възможно най-точно цветовете. Zavesi.bg не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите и мобилните устройства, които се използват за достъп до сайта.

Лични данни

Zavesi.bg носи отговорност по Закона за защита на личните данни и гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

Данните ще бъдат използвани само и единствено за обработка на поръчката и всеки регистриран потребител може да изтрие акаунта си по всяко време.

Политика за защита на личните данни:

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от Zavesi.bg  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

В зависимост от конкретния случай Zavesi.bg Да обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

    обработката е необходима за изпълнение на задълженията на Zavesi.bg  по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
    обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
    обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
    налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

Zavesi.bg  съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава Zavesi.bg  да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.

При обработването на данните ви Zavesi.bg  се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на Zavesi.bg  за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие попълвате следната декларация::

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик.

Аз давам съгласието си личните ми даннин, събирани и обработвани от  Zavesi.bg  във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на Zavesi.bg  , които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик , с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните , както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп , на коригиране и заличаване на събраните данни.

Наши клиенти

Всички права запазени © 2024 zavesi.bg | Версия: | Дизайн и поддръжка DOT media